Ανακοινώσεις Γραμματείας2

Ανακοίνωση εβδομαδιαίου πρόγραμματος μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας στο χειμερινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014.   Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση

Δείκτης ικανοποίησης ασκουμένων σπουδαστών σε Δημόσιους & Ιδιωτικούς Φορείς. Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση