Το Τμήμα

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν και εντάσσονται στα πλαίσια του θεσμού των ελληνικών Τ.Ε.Ι. Ιδρύθηκε το 1994 με τον υπ’ αριθμ.210 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 132/22-08-94, τ.Α’). Τα τέσσερα Τμήματα Φυσιοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας και Πατρών παρέχουν την ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον τομέα […]