Ανακοινώσεις Γραμματείας

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/06/Εξεταστική-Εαρινού-2018-19-Αλλαγή-λόγω-εκλογώνneo.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/06/ΠΡΑΞΗ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΝΕΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ.doc

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/06/Φυσικά-Μέσα-ΙΙ.doc

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/06/Ειδική-Κινησιολογία.doc