Ανακοινώσεις Γραμματείας

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/02/1.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ_april_2019.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/02/ΛΙΣΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/02/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/02/Παρακαλούνται-οι-φοιτητές-να-δηλώσουν-το-όνομα-τους-στον-παρακάτω-σύνδεσμο-για-την-ημέρα-εξέτασης-του-εργαστηρίου.docx