Ανακοινώσεις Γραμματείας

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2018/10/Ανακοίνωση-Καθομολόγηση-Αποφοίτων-2018.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2018/10/Υποδοχη-πρωτοετών-αφισα-2018.jpg

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2018/10/Υποδοχη-πρωτοετών-2018-neo.pdf

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2018/10/Anakinosi_xeim_18-19.doc