Ανακοινώσεις Γραμματείας

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2020/05/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-3.pdf

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ.docx