Ανακοινώσεις Γραμματείας

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2020/03/Πρόγραμμα-Εαρινού-Εξαμήνου-2019-2020-26-02-2020-Με-Λιάνα-και-Μπέσιο.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2020/01/Πρόγραμμα-Εαρινού-Εξαμήνου-2019-2020-22-01-2020-1.docx