Ανακοινώσεις Γραμματείας

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2020/01/Ανακοίνωση_Ειδική-Κινησιολογία-Ε_-Εμβόλιμη.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΣΙΤΙΣΗ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΤΟΥ-ΠΡΩΗΝ-ΤΕΙ.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/12/ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ.docx