Ανακοινώσεις Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2018/09/ΑΝΑΚΟΙΚΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΓΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΉ-ΑΣΚΗΣΗ-ΟΚΤ-2018.pdf

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2018/09/ΟΑΕΔ_Πρακτικη-ΤΕΙ-GR-2.pdf

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2018/09/ΛΙΣΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-3.docx

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2018/09/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ-Νοσηλευτικά-ιδρύματα-2.docx