Ανακοινώσεις Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΛΙΣΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-OKT2019-ΜΑΡ2020-2.pdf

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΛΙΣΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-OKT2019-ΜΑΡ2020-1.pdf

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΛΙΣΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-OKT2019-ΜΑΡ2020.pdf

http://phys.teiste.gr/wp-content/uploads/2019/09/ANAKOINΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΓΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΗ.pdf