Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν και εντάσσονται στα πλαίσια του θεσμού των ελληνικών Τ.Ε.Ι. Ιδρύθηκε το 1994 με τον υπ’ αριθμ.210 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 132/22-08-94, τ.Α’).
Τα τέσσερα Τμήματα Φυσιοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας και Πατρών παρέχουν την ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον τομέα της Φυσικοθεραπείας.
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας αποτελείται από 12 μόνιμους καθηγητές, μεγάλο αριθμό συνεργατών καθηγητών και 5 μέλη ειδικό τεχνικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος της Φυσικοθεραπείας σχεδιάστηκε προκειμένου να διδάξει στους σπουδαστές του τις βασικές αρχές της Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Κινησιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Παθολογίας, κ.τ.λ.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται επίοης η μελέτη ορθοπεδικών και νευρολογικών καταστάσεων, θεραπευτικές ασκήσεις, μετρήσεις και αξιολόγηση αναπηριών και κλινική άσκηση. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε ιδρύματα της περιοχής (Νοσοκομειο, Κ.Α.Π.Η., Γηροκομείο, Ειδικό Σχολείο).