ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ