Χρονοδιάγραμμα Έναρξης-λήξης Διδακτικών Εξαμήνων και Εξεταστικών περιόδων ακαδημαϊκού έτους 2016 -17