ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ Φ/Θ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ