Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2016-2017 (τελικό 13/10/16)