Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 3o Γενικό Λύκειο Λαμίας (Μουστάκειο), Δεκέμβριος 2016

Μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, μαζί με την κ. Καπρέλη Ελένη, Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, επισκέφτηκαν το 3o Γενικό Λύκειο Λαμίας (Μουστάκειο) στις 13 Δεκεμβρίου 2016 (mag24). Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική εργασία- project», μετά από κάλεσμα του εκπαιδευτικού κ. Παπίστα Φώτιου. Η ομάδα των φοιτητών, μαζί με τους μαθητές της Β τάξης, συμμετείχαν σε μια διαδραστική, τρίωρη εκδήλωση που στόχο είχε τη κατανόηση του όρου «ερευνητική μελέτη» και ειδικότερα την απάντηση ερωτημάτων όπως γιατί η έρευνα είναι χρήσιμη, γιατί θα πρέπει να αφορά μαθητές του Λυκείου που προετοιμάζονται να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πως μπορεί να γίνει μια ερευνητική μελέτη και πως βοηθάει στην καθημερινή πρακτική πολλών επαγγελμάτων.

Για την εκδήλωση επιλέχθηκε το θέμα «Αθλητικές κακώσεις- τραυματολογία: Παράγοντες πρόκλησης & αξιολόγηση (screening) μαθητών Λυκείου». Στην αρχή, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με ειδικά animation και με απλό και διασκεδαστικό τρόπο συζητήθηκαν τομείς που αφορούσαν τις εξής ενότητες:
• Γιατί έχουμε τραυματισμούς στον αθλητισμό;
• Σε ποιες ανατομικές δομές έχουμε συνήθως μυοσκελετικούς τραυματισμούς;
• Ποιοι είναι οι συχνότεροι αθλητικοί τραυματισμοί;
• Ποιες είναι οι κατηγορίες των τραυματισμών;
• Ποιοι είναι οι παράγοντες τραυματισμού;
Στο τέλος της παρουσίασης, καθορίστηκε ο σκοπός και η μεθοδολογία μιας ερευνητικής μελέτης. Οι 35 συμμετέχοντες μαθητές σε συνεργασία με τους 15 φοιτητές διαμοιράστηκαν σε 8 σταθμούς στο αμφιθέατρο του σχολείου όπου πραγματοποιήθηκαν κλινικές μετρήσεις για να καθοριστούν παράγοντες πρόκλησης τραυματισμού όπως κακή εμβιομηχανική, μυϊκή αδυναμία, έλλειψη ισορροπίας και κινητικού ελέγχου.

Οι μετρήσεις αφορούσαν δυναμομέτρηση, μέτρηση ελαστικότητας, αξιολόγηση κινητικού ελέγχου, έλεγχο ισορροπίας με ειδικό εξοπλισμό αλλά και 2D motion analysis άλματος με χρήση ειδικού προγράμματος android εφαρμογής που οι μαθητές έμαθαν να χειρίζονται και να ερμηνεύουν με την καθοδήγηση των φοιτητών. Στο τέλος των μετρήσεων, οι μαθητές κατέγραψαν τα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούν να τα αναλύσουν και να φτιάξουν την δική τους ερευνητική εργασία!

Η συμμετοχή αυτή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ενδυναμώνει περαιτέρω την εξωστρέφεια και τη δυναμική που έχει αναπτύξει και την σύνδεση του με την τοπική κοινωνία. Επιπλέον, εισάγει μια νέα καινοτομία στην εκπαίδευση, εμπλέκοντας τους φοιτητές σε νέες διαδικασίες βιωματικής μάθησης. Τέλος, γνωρίζει στους μαθητές της πόλης μας το περιεχόμενο και αντικείμενο σπουδών του Τμήματος ώστε να μπορούν να είναι οι επόμενοι φοιτητές του ενώ συμβάλει στο να μπουν στον μαγικό κόσμο της έρευνας, και να είναι έτσι έτοιμοι να μεταπηδήσουν στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Εικόνες από την επίσκεψη