ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ