Όσοι φοιτητές θέλουν να εξεταστούν στην εμβόλιμη, και έχουν το δικαίωμα, να έρθουν με δική τους ευθύνη να εξεταστούν, και το μάθημα θα δηλωθεί κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία. Θα ελεγχθεί από την γραμματεία εάν πληρούνται πληρούνται τα κριτήρια βάσει νόμου ώστε να κατοχυρωθεί το μάθημα. Η εμβόλιμη εξεταστική θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 28-1/01. Παρακαλώ να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του τμήματος