18223-19-ΓΠ -Λοιπά Έγγραφα-ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ