ΛΙΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ OKT2019-ΜΑΡ2020