Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012
Πίνακας Ανακοινώσεων για Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012

 

Α/ΑΑνακοίνωσηΑρχείο
1Εισαγωγή πτυχιούχων άλλων ιδρυμάτων στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας,
ακαδημαϊκού έτους 2011-12.
2Πρόγραμμα διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό
εξάμηνο 2011-12
3Ανακοίνωση επιτροπής κατατακτηρίων εξετάσεων σχετικά με τις
κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2011-12
4Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012