Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013
Πίνακας Ανακοινώσεων για Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

 

Α/ΑΑνακοίνωσηΑρχείο
1Πληροφορίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13
2Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή των Κατατακτηρίων εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13
3Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων άλλων σχολών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13
4Αποτελέσματα επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13