Διεθνείς Συνεργασίες του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες και έχει αναπτύξει σημαντικούς δεσμούς με ομοειδή Τμήματα του εξωτερικού καθώς και με Ευρωπαϊκούς συλλόγους.

 

Erasmus

Το Tμήμα Φυσικοθεραπείας έχει ενεργή δράση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα τόσο φοιτητών του σε χώρες του εξωτερικού αλλά και φοιτητών από άλλες χώρες προς αυτό.

Για να δείτε τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια Erasmus Partner Universities πατήστε εδώ

 

Profund

Το T.E.I. Στερεάς Ελλάδας είναι μέλος του ProFouND: Δίκτυο Διάδοσης σχετικά με την Πρόληψη των Πτώσεων των Ηλικιωμένων, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να παρέχει τις καλύτερες κατευθύνσεις πρόληψης, ώστε να βοηθήσει στην μείωση των πτώσεων μεταξύ των ηλικιωμένων σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

κα. Σακελλάρη Βασιλική, Καθηγήτρια