Αναλυτική περιγραφή Προγράμματος Σπουδών
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΘΕΩΡΙΑΣΠ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
ΦΑ1Ανατομία Μυοσκελετικού Συστήματος416.50.57
ΦΑ2Ανατομία Νευρικού Συστήματος & Οργάνων416.50.57
ΦΑ3Γενική Κινησιολογία42617
ΦΑ4Φυσιολογία του Ανθρώπου415.50.56
ΦΑ5Τεχνικές Μάλαξης131.51.53
Προαιρετικό Μάθημα2----
ΣΥΝΟΛΟ15826430

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΘΕΩΡΙΑΣΠ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
ΦΒ1Παθολογία4-6-6
ΦΒ2Ειδική Κινησιολογία436.51.58
ΦΒ3Νευροφυσιολογία2-3-3
ΦΒ4Ορθοπαιδική4-6-6
ΦΒ5Πληροφορική στην Υγεία212.50.53
ΦΒ6Εμβιομηχανική22314
Προαιρετικό Μάθημα2----
ΣΥΝΟΛΟ20627330

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΘΕΩΡΙΑΣΠ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
ΦΓ1Νευρολογία4-6-6
ΦΓ2Κινησιοθεραπεία334.51.56
ΦΓ3Αναπνευστική Φ/Θ314.50.55
ΦΓ4Φ/Θ Καρδιαγγειακών Παθήσεων3-5-5
ΦΓ5Κλινική Εργοφυσιολογία213.50.54
ΦΓ6Φυσικά Μέσα I22314
Προαιρετικό Μάθημα2----
ΣΥΝΟΛΟ19726.53.530

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΘΕΩΡΙΑΣΠ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
ΦΔ1Κλιν. Καρδιοαναπνευστική Φ/Θ2103710
ΦΔ2Φ/Θ Μυοσκελετικών Παθήσεων3-5-5
ΦΔ3Ειδ. Τεχνικές Κινητοποίησης22415
ΦΔ4Φυσικά Μέσα II22415
ΦΔ5Αρχές Νευροαποκατάστασης3-5-5
Προαιρετικό Μάθημα2----
ΣΥΝΟΛΟ141421930

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΘΕΩΡΙΑΣΠ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
ΦΕ1Κλιν. Φ/Θ Μυοσκελετικών Παθ.28358
ΦΕ2Φ/Θ Μυοσκελετικών Κακώσεων4-7-7
ΦΕ3Φ/Θ Νευρολογικών Παθ. Ενηλ.32516
ΦΕ4Χειρουργική2-3-3
Φ35Μεθοδολογία Έρευνας212.50.53
ΦΕ6Βιοστατιστική - Οικ. Υγείας2-3-3
Προαιρετικό Μάθημα2----
ΣΥΝΟΛΟ171123.56.530

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΘΕΩΡΙΑΣΠ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
ΦΣΤ1Κλ. Φ/Θ Μυοσκελετικών Κακ.26347
ΦΣΤ2Φ/Θ Παιδιατρικών Νευρολ. Παθ.32516
ΦΣΤ3Αθλητική Φ/Θ314.50.55
ΦΣΤ4Φ/Θ Αξιολόγηση315.50.56
ΦΣΤ5Ψυχολογία στην Υγεία2-3-3
ΦΣΤ6Διαγνωστική Απεικόνιση2-3-3
Ποαιρετικό Μάθημα2----
ΣΥΝΟΛΟ171024630

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΘΕΩΡΙΑΣΠ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
ΦΖ1Κλιν. Φ/Θ Νευροαποκατάσταση21431013
ΦΖ2Εργονομία & Φ/Θ3-5-5
ΦΖ3Ομαδική Θ.Α. - Ειδ. Πληθυσμοί2-4-4
ΦΖ4Βιοηθική & Δεοντολογία3-5-5
ΦΖ5Εμπορία & Διαφήμιση2-3-3
Προαιρετικό Μάθημα2----
ΣΥΝΟΛΟ1414201030

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΘΕΩΡΙΑΣΠ.Μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΠ.Μ. ΣΥΝΟΛΟ
ΖΗ1Πτυχιακή Εργασία---2020
ΖΗ2Πρακτική Άσκηση---1010
ΣΥΝΟΛΟ---3030