Μαθήματα Ειδικότητας
ΕΞΑΜΗΝΑΚΩΔΙΚΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΦΑ5 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΦΓ2 - ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΦΓ3 - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΦΓ4 - Φ/Θ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΦΓ6 - ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ I
ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΦΔ1 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ Φ/Θ
ΦΔ2 - Φ/Θ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΦΔ3 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΔ4 - ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ II
ΦΔ5 - ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΦΕ1 - ΚΛΙΝΙΚΗ Φ/Θ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΦΕ2 - Φ/Θ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
ΦΕ3 - Φ/Θ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΦΣΤ1 - ΚΛΙΝΙΚΗ Φ/Θ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
ΦΣΤ2 - Φ/Θ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΦΣΤ3 - ΑΘΛΗΤΙΚΗ Φ/Θ
ΦΣΤ4 - Φ/Θ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΖΦΖ1 - ΚΛΙΝΙΚΗ Φ/Θ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΖ2 - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΦΖ3 - ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ