Χώροι Κλινικής Άσκησης

Η κλινική άσκηση επιτρέπει στους φοιτητές να εφαρμόσουν σε κλινικές συνθήκες, τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις εργαστηριακές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Στο πλαίσιο της κλινικής άσκησης, καλούμενοι οι φοιτητές να διαχειριστούν θεραπευτικά πραγματικούς ασθενείς, ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ολοκληρωμένης προσέγγισης σχετικά με την αξιολόγηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων τρόπων φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης, υπό το πρίσμα της κλινικής αιτιολόγησης, του κλινικού συλλογισμού και της επιστημονικά τεκμηριωμένης πρακτικής. Σαν αποτέλεσμα, σ’αυτό το πραγματικό κλινικό περιβάλλον θεμελιώνεται μία εύστοχη και ζωντανή  σχέση του φοιτητή με τον ασθενή αλλά και με την υπόλοιπη ομάδα παρόχων υγείας.

Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια/μαθήματα:

 

Α/ΑΧώρος Κλινικής ΆσκησηςΣελίδα
1Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
2Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Στυλίδας
3Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία-

 

Φωτογραφίες από το Γηροκομείο Στυλίδας