Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Παρακάτω ακολουθούν τα email των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας:

  1. Email Επιστημονικών και Εργαστηριακών Καθηγτών Τμήματος Φ/Θ στο Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15