Έρευνα

Eπιστημονικά πεδία | ερευνητικές κατευθύνσεις

 

Aυτοδύναμα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα

Έργα που έχουν υλοποιηθεί από μέλη ΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς είτε ως μέλη κύριας ερευνητικής ομάδας είτε ως επιστημονικοί υπεύθυνοι: