Ιστορικό Τμήματος

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είναι ένα από τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας που λειτουργούν και εντάσσονται στα πλαίσια του θεσμού των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. Ιδρύθηκε το 1994 με το υπ΄ αριθμ. 210 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 132/22-08-94, τ. Α΄). Τα τέσσερα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας παρέχουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας στον Τομέα της Φυσικοθεραπεία. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας αποτελείται από 12 μόνιμους καθηγητές, έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό και 5 άτομα ειδικό τεχνικό προσωπικό. Είναι άρτια υλικοτεχνικά εξοπλισμένο σε στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

Βιντεοπαρουσίαση Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας λειτουργεί στην έδρα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Στερεάς Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην πόλη της Λαμίας, του Νομού Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τοπογραφικά το Τ.Ε.Ι. Λαμίας έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, με αποτέλεσμα να έχει την δυνατότητα προσέλκυσης σπουδαστών και εκπαιδευτικών απ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία με όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι εφικτή και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ιδιαίτερα σημαντική.

Η πόλη της Λαμίας

Το 2001 διαμορφώθηκε το πρόγραμμα σπουδών του σε τετραετές βάσει του Ν. 2916/2001 που ρυθμίζει τη διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν αποφοιτήσει ακολουθώντας τετραετές πρόγραμμα σπουδών. Η εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών άρχισε το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003.

Τον Οκτώβριο του 2007 το Τμήμα ξεκίνησε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2009. Το 2010 το Τμήμα ολοκλήρωσε την διαδικασία της αξιολόγησης (εσωτερική και εξωτερική) με εξαιρετικά καλά σχόλια. Το 2010 πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα νέα αναμόρφωση προγράμματος σπουδών, προσαρμόζοντας το στα σύγχρονα για την Φυσικοθεραπεία διεθνή πρότυπα. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται έως και σήμερα. Τέλος, τον Μάιο του 2014 ((Φ.Ε.Κ. 1182/8-05-2014) ιδρύθηκε το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», το πρώτο αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην Ελλάδα στην φυσικοθεραπεία. Οι πρώτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εισαχθούν το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει και να μεταδίδει γνώση και τεχνογνωσία στον τομέα της θεραπείας και της πρόληψης προβλημάτων υγείας με την εφαρμογή φυσικών μέσων. Το Τμήμα σκοπεύει στη θεωρητική, κλινική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, οι οποίοι με το πέρας των σπουδών τους θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον ασθενή με την μειωμένη λειτουργική ικανότητα και να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα και τις μεθόδους για την αποκατάστασή του. Η Φυσικοθεραπεία, την οποία το Τμήμα υπηρετεί, είναι νέα επιστήμη, δυναμική, η οποία με συνεχώς αυξανόμενη έρευνα θεμελιώνει και αναθεωρεί τα ευρήματα που υποστηρίζουν την καθημερινή πρακτική της. Στόχος του τμήματος Φυσικοθεραπείας είναι η καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η υποστήριξη των σπουδαστών για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία της μάθησης, η οποία αποτελεί μία συνεχή δια βίου εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εργασθούν ως αυτόνομοι επαγγελματίες ή ως μέλη της ομάδας υγείας και να μπορούν με επάρκεια να προβαίνουν σε Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση του ασθενούς.