Εκθέσεις Εξωτερικής και Εσωτερικής Αξιολόγησης
Α/ΑΠεριγραφήΑρχείο / Υπερσύνδεσμος
1Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης Τμήματος Φ/Θ 2007-2008
2Παραρτήματα
3Internal Evaluation Report
4Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος Φ/Θ 2011
5External Evaluation Report of Department
6Ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης Φυσικοθεραπείας 2015-16