Πρακτική εκπαίδευση στο Β΄Κ.ΑΠ.Η. του Δήμου Λαμιαίων, για το “Otago Exercise Programme” σχετικά με την πρόληψη των πτώσεων στην Γ΄Ηλικία

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Otago Exercise Programme» για την εκπαίδευση εκπαιδευτών άσκησης σχετικά με την πρόληψη των πτώσεων στην Γ΄ ηλικία, που συνδιοργανώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το «Later Life Training», εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση στους χώρους του Β΄Κ.ΑΠ.Η. του Δήμου Λαμιαίων. Από την διαδικασία, εκτός από τους εκπαιδευόμενους, ωφελήθηκαν τα μέλη καθώς και το προσωπικό του Κ.ΑΠ.Η.